مقدمه

دراین مجموعه می خواهیم درباره ی فرمولهای شیمیایی گفتگو کنیم ,اما قبل ازاینکه وارد بحث شویم ,آیا میتوانید پاسخی برای سو الات مطرح شده ی زیر ارائه دهید؟

چرا هر گاه نام علم شیمی بر زبان می آید ,ناخود آگاه فرمولها به ذهن ما می آیند؟

چرااکثردانش آموزان ما دربدو ورود به دبیرستان ازشیمی بدلیل درس فرمولهای سخت وحشت دارند؟

چرا افراد مربوط به رشته های غیر شیمی ویا حتی افراد عامی جامعه ,با شنیدن علم شیمی از آن به عنوان علم فرمولها ,یاد می کنند وبادیدن ما ,سوال( چطوربا فرمولهای سخت شیمی کنارمی آیید؟ )رامطرح می کنند؟

ایا علم شیمی اساسا به فرمولها مربوط میشود؟ومباحث دیگری ندارد؟

اصلا چرا اکثر دانش آموزان درنوشتن وخواندن فرمولها ضعف دارند؟آیا تابحال به ارائه راه حلی برای رفع این مشکل فکر کرده اید؟

به نظر من,پاسخ احتمالی سوالات فوق , دلایل زیر می باشد:

فرمولهای شیمیایی,الفبای درس شیمی می باشند,از آنجائیکه طبق تعریف علم شیمی (شیمی علم مواد می باشد) برای اینکه ماهیت مواد را بهتر بررسی کنیم ,ابتدا باید فرمولهای آنها رابدانیم یعنی پایه واساس علم شیمی ,یاد گیری فرمولهای مواد می باشد.

شاید همه مباحث شیمی ,مربوط به فرمولها نباشد ,اما اکثر مباحث به نوعی درگیر فرمولهای شیمیایی هستند وبه نظر من,دانش آموزی بیشتر دردرس شیمی موفق می باشد که در نوشتن وخواندن فرمولهامهارت کافی داشته باشد.

در کتابهای درسی شیمی 4 پایه دبیرستان ,آموزش فرمول نویسی به صورت کاملا پراکنده مطرح شده است.وحتی بحث آموزش فرمولهای بعضی ازمواد (مانند اسیدها ) به طور کامل وواضح مطرح نشده است و این درحالیست که از دانش آموزان پایه سوم وپیش دانشگاهی ,انتظار میرود که انواع فرمولها را بدانند.

یکی از علتهای ضعف اکثر دانش آموزان در این زمینه اینستکه:

دانش آموزان ما به اصول یادگیری فرمول نویسی توجه کمی دارند و زمان کمی را به این موضوع اختصاص می دهند وتلاش کمی در این زمینه دارند ,در حالیکه یا دگیری فرمولها,نیاز به زمان وتلاش زیادی دارد بنابراین دانش آموزی در این زمینه موفق می باشد که زمان نسبتا زیادی را صرف حفظ کردن جداول آنیونها وکاتیونها بکند.

جداول آنیونها وکاتیونها ,درست مانند جداول ضرب در ریاضی می باشند ,همانگونه که برای انجام ضرب ابتدا باید جدول ضرب را از حفظ شویم ,دربحث فرمول نویسی نیز اگرنتوانیم جداول آنیونها وکاتیونها را بخوبی از حفظ شویم ,نمی توانیم فرمول نویسی رابخوبی انجام دهیم.

دراین مجموعه سعی شده است,تمام قواعدوروشهای فرمول نویسی که بطور پراکنده درکتب دبیرستانی وجود دارد ,جمع اوری ودسته بندی شود وشامل نکات آموزنده بیشتری می باشد که در شیمی دبیرستان دانستن آن ضروری می باشد.
برای دریافت فایل روی کلمه دانلود کلیک راست کنید وگزینه های زیررا انتخاب کنید
save linkAs یا save target As

دانلود

توجه: فایل به صورت pdfمی باشد وبا نرم افزار adobe readerباز می گردد

+ نوشته شده توسط فریبا مدانلو در و ساعت |


Powered By
BLOGFA.COM